Aikuista ei tarvitse holhota Ajatuksia yksilönvapaudesta, rajoituksista, huonoista laeista ja milloin mistäkin.

Yhteiskunta

Mahtikäsky, ennakkoasenteet ja mustankipeys yhtäkuin epävakaa yhteiskunta

Kuvittele maailma, jossa säännöt ja lainalaisuudet muuttuvat joka ikinen henkäys: Kuinka vaikeaa olisi säilyttää tasapaino muuttumattomana ympäristötekijöistä? Eikö olisi vain luontaista odottaa yhden osasen – ihmisen, - muuttuvan ympäristön mukana?

Ihminen osoittaessaan vihaa ja raivoa, pyrkii asettamaan tasapainoon muuttujia, joista ei ole aavistusta tai ennakkotietoa. Kun ihminen siis luontaisena olentona kohtaa jotain sellaista, jossa ympäristömuuttujat ovat hyvin epävakaassa, hakeutuvassa tilassa, on seurauksena epävarmuutta ja sen tuomaa raivoisaa tuskaa.

Yhdistykset tekevät tärkeää työtä. Kansanvaltaa

Melkoisen yleinen ongelma eri yhdistyksissä tahtoo olla se, että jäsenet eivät saavu yhdistyksen kokouksiin, tai siellä ovat vain ne kaikkein aktiivisimmat. Näitä kokouksia ovat yleensä sääntöjen mukaan kevätkokous sekä syyskokous. Syyskokouksessa esimerkiksi valitaan tulevalle vuodelle hallitus, päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksu. Nimetään toiminnantarkastaja sekä vara sellainen.

Erään tiedekunnan ja professorin anatomia; viimeinen naula

 

Erään professorin jäätyä eläkkeelle aloin pohtimaan yliopistojen tilaa.

Suuri osa suomalaisista ei ymmärrä leikkauspolitiikan vaarallisuutta, mutta siitähän yliopistoissa 10 vuoden aikana on kysymys. Austerity leikkaa kaiken "ylimääräisen" ja se johtaa valtataisteluun, joka hylkii ideoita ja uusia esityksiä. Kreikan vaaleissa juuri tänään nähdään, että leikkausten jälkeen vaihtoehtojen määrä vain kapenee ja ahdistus lisääntyy.

Luontaisen työnteon mahdollisuus

Monien ihmisten luonteeseen kuuluu tehdä jotain nyky-yhteiskunnassa työksi luokiteltavaa asiaa ihan omaksi ilokseen. Monet ovat sellaisissa vapaaehtoistöissä vapaa-ajallaan, josta muille maksetaan palkkaa. Tästä voi johtaa yhtälön, jossa työn vaatimustasoa alennetaan vapaaehtoistöissä muutenkin viihtyvien tasolle, ja samalla voidaan kuitenkin hoitaa työtehtäviä ja maksaa palkkaa. Pieni palkanmaksu voi innostaa tekemään lisääkin niitä tehtäviä, joissa oikeasti viihtyy.

Keskitetyn vallan ongelma ja perintö

Perinteinen suomalainen tapa lähestyä asioita on monen eri suurvallan aiheuttama tunneperäinen halvaannus, joka on johtanut ajatustasolla siihen, ettei kansalainen uskalla kyseenalaistaa tai haastaa valtaapitäviä vakiintuneissa valtakäsityksissä. Jos suomalaisella kansalaisella ei ole soveltuvaa koulutusta, puree kansalainen paremman tiedon puutteessa mieluummin vaikka kieleensä, kuin nostaa äänensä valtajärjestyksen epäkohdista.

Prinsessasyndroomaa liikkeellä-Vihreiden naispoliitikkojen nahka palaa?

Joka tytön unelma oli olla prinsessa ainakin kun minä elin lapsuuttani 70-luvulla. Prinsessa leikit, ja haaveet kumpusivat halusta olla kaunis, rikas, hellitty, hemmoiteltu ja etuoikeutettu. Prinsessa sananakin oli jotain aivan ihanaa. Joka naisenkin unelma voisi olla se, että saisi olla oikeasti päivän prinsessana. Prinsessan oikeuksiin kuuluvat kauniit vaatteet ja huikeasti materiaa. Lapsena kruunut tehtiin kukista, ja sittemmin omille tyttärille ostin ne kaupasta, hienoine mekkoineen.

Kaikki varkaat eivät ole neroja

Vähän väliä kuulemme, näemme ja luemme mediasta taidokkaasti tehdyistä varkauksista - milloin nettihuijarit ovat iskeneet, milloin mitäkin.

 

Minä olen törmännyt varkauksiin joiden tekijät vaikuttavat lähinnä ääliöiltä. Lahdessa on ohitustietyömaa jossa on räjäytelty taajaan.  Tuttavani taloyhtiö Lahdessa oli hankkinut tärinämittarin - talossa putoilivat taulut seiniltä ja mahdollisia rakennevikojakin on ehkä tullut.

LI ANDERSSON- Hissillä pääsee ylös ja alas.

Voisi kai sanoa, että Jumalalle kiitos, ettei Li Anderssonista tullut asuntoministeriä tai edes liikenneministeriä. Vaikka hänestä ei tullut kumpaakaan edellä mainittua- ongelmia hänen opetusministeripestistään taatusti tulee koko Suomalaiselle yhteiskunnalle tyyliin kaikki oppikirjat uusiksi Lin ideologiaa vastaavaksi. Kulloisenkin aikakauden johtohenkilöt, ja heidän oma arvomaailmansa heijastuu koko yhteiskuntaan.

Tunne elämä – Yllykkeet ja väkivallan synnyinsyy

Kehittyneen yhdyskunnan toimintaedellytykset tarkoittaa jäsenten kykyä pidättäytyä yllykkeiltä, jotta saavutetaan haluttu tavoite. Se tarkoittaa kykyä ennakoida ja kuvitella pitkänajan ennusteita niillä toimilla, jotka toteutetaan tänään.

Esimerkiksi tuhoisa riippuvuus on seurausta itsesäätelyn menetyksestä, jossa ihminen ei kykene tunnelukkojensa vuoksi pidättäytymään yllykkeiltä, vaan hakee vain ja ainoastaan uutta mielihyväpiikkiä haluamatta kohdata vahingollisia seuraamuksia itselle tai ympäristölle.

Tauko

Tauko

Eräällä ystävälläni oli alkoholi sekä mielenterveysongelma. Hän saanut hoitoa  tai halunnut ottaa sitä vastaan. Ihmisten itsemääräysoikeus päihdeasioissa on suuri. Kukaan ei ota kantaa vaan kaikki ongelmat ovat viranomaisten mielestä "omavika"

Lääkärit, hoitohenkilökunta ovat lopen uuppuneita. Poliisi tiedostaa ongelman mutta poliisin mukana ei kulje päihdelääkäriä.

Onko hallitus, eduskunta, EU- taso tai jokin muu päättävä taso muuttunut epäoikudenmukaiseksi köyhyydessä. päihdekierteessä ja eriarvoisessa elämäntilanteessa olevia kohtaan?

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä